Interessert i vektløfting?

Lyst til å prøve vektløfting? Stikk innom oss på  mandager eller onsdager klokken 17:30.
Eller du kan  kontakte klubbens leder, Tryggve Duun, på tduun@me.com

Du kan også se nyheter på vår Facebookside https://www.facebook.com/Atletklubben

Medlemsmøte onsdag 6. juni 2012

Onsdag 6. juni arrangerte vi medlemsmøte på treningslokalet.

Møtet ble innledet med en kort gjennomgang av dugnaden dagen i forveien, og en oppsummering av hva som videre skal gjøres med lokalet. Klubben ser det som svært viktig at vi har et funksjonelt og innbydende lokale som gjør at medlemmene trives og at lokalet virker innbydende på nye medlemmer.

Etter dette delte klubbens ”seremonimester”, Jan Nystrøm, ut medaljer til deltakerne på klubbmesterskapet. Vi hadde spart denne seremonien til medlemsmøtet for å få en fin ramme rundt møtet. Det ble også delt ut bestemannspriser i de forskjellige alderskategoriene.
 

Punkt tre på dagsorden var gjennomgang og diskusjon rundt klubbens årsmøtevedtatte strategiplan for 2012-2015. Alle deltakerne fikk mulighet til å kommentere både verdigrunnlag, visjon, mål og strategiske suksessfaktorer. Det ble også tid til å diskutere tiltak som er iverksatt og som vi bør iverksette i løpet av året.
 

Det ble lagt særlig vekt på at driften og tiltakene må ta sikte på at flest mulig av klubbens medlemmer føler eierskap til klubben, verdigrunnlaget, visjonen, målene og tiltakene. På den måten vil vi kanskje beholde flere, og klubben vil få den vekst og kvalitet vi ønsker. Delegering av ansvar og myndighet, informasjon og involvering i det som skjer er kritiske faktorer som vi må tenke på hele tiden.
 

Tidlig på høsten i år vil styret og medlemmene utarbeide mer konkrete tiltak for inneværende år, og for neste år. Derfor planlegges det et nytt medlemsmøte i starten av september.

 

Du finner strategiplanen i pdf-format her:  http://www.atletklubben.no/index.php/dokumenter/nedlastinger/file/37-strategiplan-for-trondheim-ak-2012-til-2015

Du må være registert for å kunne kommentere.

Nyttige nettsider