Disponering av klubbens lokaler


Oversikt over treningstider og treningsgrupper med trenere.

For å få en effektiv untnyttelse av klubbens lokaler, og for å få inndelt utøverne etter satsingsnivå har sportsutvalget laget ett nytt oppsett for disponering av salene. Sjekk tidene og hvem som er trener på det forskjellige tidspunktene. På de gråfargede tidspunktene kan alle trene fritt. NB!  Saken skal styrebehandles torsdag 12. mai. Fram til da et dette bare en midlertidig ordning. Det kan bli endringer her.

Du må være registert for å kunne kommentere.

Hva skjer?

Ingen hendelser

Nyttige nettsider